Terapie

I. KINEZYTERAPIA

Centrum Rehabilitacji Medycznej Medicor oferuje szeroki zakres usług:

II. FIZYKOTERAPIA
1. Elektroterapia.

 • - galwanizacja, jonoforeza,

 • - elektrostymulacja, elektrodiagnostyka, Tonoliza,

 • - prądy diadynamiczne ( DD ),

 • - prądy TENS,

 • - prądy Traberta,

 • - prądy interferencyjne,

 • - prądy Kotza,

 • - terapia łączona ( ultradźwięki i różnego rodzaju prądy ).

2. Pole magnetyczne małej częstotliwości.
3. Ultradźwięki, fonoforeza, elektrofonoforeza.
4. Światłolecznictwo.

 • laseroterapia,

 • naświetlanie światłem podczerwonym – lampa Lumina

III. MASAŻ

 • klasyczny, segmentrny, drenaż limfatyczny, masaż „chiński”

IV. REHABILITACJA STOMATOLOGICZNA

 • ból i zawroty głowy,

 • ból twarzy i szyi,

 • wzmożone napięcie mięśniowe w trakcie leczenia ortodontycznego,

 • bruksizm (zgrzytanie zębami),

 • trzaski i przeskakiwania w stawach skroniowo-żuchwowych,

 • nieprawidłowa ruchomości żuchwy (zbaczania żuchwy, ograniczone lub nadmierne otwieranie ust),

 • napięciowy ból głowy,

 • ból podczas gryzienia, żucia, ziewania,

 • urazy i stany po operacji w obrębie narządu żucia

V. TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 • diagnoza logopedyczna,

 • ocena funkcji biologicznych dziecka ważnych dla rozwoju dziecka,

 • wskazania terapeutyczne,

 • terapia logopedyczna,

 • instruktaże dla rodziców/opiekunów.

VI. Integracja sensomotoryczna

VII. Kinezjologia edukacyjna

VIII. Profesjonalna pomoc w doborze sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego

Rehabilitacja w Centrum Rehabilitacji Medycznej Medicor prowadzona jest stacjonarnie
i wyjazdowo ( w domu pacjenta ).
W Centrum Rehabilitacji Medycznej Medicor szczególny nacisk położony jest na udzielanie pomocy specjalistycznej na możliwie najwyższym poziomie. Pracują tu bardzo doświadczeni i zaangażowani specjaliści, stale poszerzający swoją wiedzę, a pacjentom oferowana jest pełna indywidualizacja prowadzonej terapii. Dlatego mamy nadzieję,
że działalność nasza wyróżnia się wśród innych placówek i przyczyni się skutecznie do obniżenia liczby osób niepełnosprawnych w regionie.
Naszą ambicją jest budowanie wizerunku firmy na miarę nowego wieku. Przyjaznej
i dbającej o dobro pacjenta. Pełniącej rolę lidera w jakości usług medycznych w naszym regionie.

Galwanizacja-  jest to zabieg  elektroleczniczy  polegający na zastosowaniu stałego napięcia elektrycznego  w ciele pacjenta pomiędzy dwoma elektrodami. W tkankach, które znajdują się w obrębie stałego napięcia powstają procesy fizykochemiczne.

Działanie prądu stałego na organizm:

 • Zwiększenie pobudliwości nerwów i mięśni
 • Przeciwbólowe
 • Przyspiesza procesy regeneracji
 • Poprawa i przyspieszenie procesów wewnątrz tkankowych

Jonoforeza – polega na wprowadzeniu do tkanek w celach leczniczych za pomocą prądu stałego jonów leków, ulegających dysocjacji elektrolitycznej w wodzie. Do jonoforezy oprócz wodnych roztworów leków można stosować leki w hydrofilnych żelach i maściach.

Elektrostymulacja – wykorzystywany jest tu prąd stały  impulsowy (płynący z przerwami). Elektrody  umieszcza się na skórze w miejscach zwanych punktami elektromotorycznymi. Celem zabiegu jest pobudzenie mięśni do skurczu. Wykonuje się elektrostymulację mięśni porażonych (z uszkodzonymi nerwami doprowadzającymi impulsy) jako substytut naturalnych pobudzeń oraz zdrowych w celu wzmocnienia ich lub poprawy krążenia obwodowego.

Prądy diadynamiczne – są to prądy modulowane niskiej częstotliwości, które powstają w wyniku nałożenia  prądu sinusoidalnego na prąd stały. Uzyskuje się sześć rodzajów prądów DD mających zróżnicowane działanie ( MF, DF, CP, LP, RS, MM ). Wykazują one działanie przeciwbólowe , poprawiają krążenie, zmniejszają napięcie mięśni.

Prądy TENS – jest metodą przezskórnej stymulacji elektrycznej stosowaną zarówno  do objawowego leczenia przewlekłych zespołów bólowych, jak i do zwalczania ostrych bólów.

Prądy interferencyjne – działają na zasadzie wykorzystania interferencji dwóch prądów o średniej częstotliwości bezpośrednio w tkance. Działają bezpośrednio na mięśnie, nerwy, poprawiają ukrwienie i odżywienie tkanek.

Prądy Kotza – inaczej zwana „stymulacją rosyjską”, i dotyczą generatora prądu o średniej częstotliwości (2500Hz) zmodulowanej do częstotliwości niskiej z zaznaczonymi efektami pobudzenia ruchowego. Prądy stosowane są do elektrostymulacji mięśni osłabionych, powodują wzrost siły i przyrost masy mięśniowej.

Terapia Łączona ( ultradźwięki i różnego rodzaju prądy) – to metoda polegająca na jednoczesnej aplikacja dwóch lub więcej rodzajów energii.

Elektrofonoforeza – jest to zabieg polegający na  wprowadzania leków przez skórę przy jednoczesnym użyciu fali ultradźwiękowej i prądu elektrycznego. W trakcie zabiegu dochodzi do zogniskowania wpływów pola elektrycznego i fali ultradźwiękowej w obszarze wchłaniania leku

Manualny Drenaż limfatyczny – jest jednym z działań fizjoterapeutycznych, służy poprawieniu przepływu chłonki w układzie limfatycznym. Jest obecnie najbardziej efektywną metodą leczenia obrzęków zastoinowych, onkotycznych, zapalnych, usprawnienie transportu soli mineralnych i wody oraz procesów immunologicznych.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Rehabilitacji Medycznej Medicor 2022