O nas

Centrum Rehabilitacji Medycznej Medicor

specjalizuje się w rehabilitacji następujących schorzeń

I. Neurologicznych

 • choroby mózgu ( np.: udar mózgu, uraz mózgu, guz mózgu, zespół parkinsonowski ),

 • mózgowe porażenie dziecięce,

 • stany wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego u dzieci ( np.: wodogłowie ),

 • choroby demielinizacyjne mózgu i rdzenia kręgowego ( np.: stwardnienie rozsiane ),

 • choroby rdzenia kręgowego ( np.: przepuklina oponowo-rdzeniowa ),

 • choroby nerwowo – mięśniowe,

 • zespoły bólowe ( np.: bólowe zespoły korzeniowe ).

II. Ortopedycznych

 • obrażenia kończyny górnej i jej obręczy ( np.: uszkodzenia stawu barkowego, łokciowego i stawów ręki ),
 • schorzenia i obrażenia kręgosłupa ( np.: dyskopatie i choroby przeciążeniowe kręgosłupa, bólowe zespoły korzeniowe ),
 • obrażenia kończyny dolnej i jej obręczy,
 • amputacje kończyn,
 • wady postawy,
 • skoliozy.

III. Genetycznych

Dojazd

Zobacz gdzie jesteśmy

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Rehabilitacji Medycznej Medicor 2022